Logo Media Distribution

Wzory na drogach Polski i Europy: Jak rozpoznać różne pojazdy specjalistyczne?

W ruchu drogowych poruszają się samochody o różnej specyfikacji. Ze względu na swoje przeznaczenie mają one konkretne kolory i oznaczenia. Jest to grupa pojazdów przystosowanych do zadań specjalnych, które w sytuacjach kryzysowych muszą poruszać się po drogach z dużą prędkością, bez zwracania uwagi na znaki drogowe czy światła, lecz nie sprawiając przy tym zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Są wśród nich auta policyjne, karetki pogotowia, straż pożarna i inne. Od ich szybkości reakcji zależy często ludzkie życie, dlatego bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie im bezpiecznego i sprawnego przejazdu do miejsca zdarzenia. Zobacz, jak są znakowane i czym charakteryzują się pojazdy uprzywilejowane z poszczególnych państw europejskich.

Sygnały dźwiękowe i oświetlenie

Jednym z elementów, który sprawia że pojazd specjalistyczny jest rozpoznawany już z dużych odległości są sygnały dźwiękowe. Syreny informują uczestników ruchu o zbliżającym się pojeździe i konieczności pozostawienia miejsca na swobodny przejazd.

Oświetlenie w postaci lampek nanoled, które widać wyraźnie we wstecznych lusterkach również sprzyja widoczności takiego pojazdu podczas przejazdu.

Dwa powyższe elementy, które są nieodłączną częścią aut specjalnych do szybkiego reagowania, są bardzo podobne do siebie niezależnie od służby. Różnice polegać mogą jedynie na skali, bądź różnym tonie wydawanego dźwięku przez syrenę lub częstotliwości zmienności świateł ostrzegawczych.

Oznakowanie pojazdów – różnice na arenie międzynarodowej

Najbardziej charakterystycznym aspektem pozwalającym nam odróżnić, z którą służbą mamy do czynienia, jest jego oznakowanie zewnętrzne. Nie jest ono jednak standardowe, lecz dopasowane do odgórnych wymogów i regulacji mających na celu poprawić widoczność i bezpieczeństwo na drodze.

Do znakowania pojazdów uprzywilejowanych stosujemy materiały o cechach odbijania światła, innymi słowy elementy odblaskowe, które w dzień nie wyróżniają się na drodze. Natomiast o zmroku lub w nocy odbijają padające na nie światło i sprawiają, że są one doskonale widoczne nawet w warunkach ograniczonej widoczność. Efekt taki możemy zaobserwować na wszelkiego rodzaju znakach drogowych, które podczas jazdy w nocy odbijają światło z reflektorów pojazdów i są dzięki temu widoczne dla wszystkich uczestników ruchu. Tożsamy efekt osiągamy, oklejając pojazdy specjalistyczne folią.

Poniżej przybliżamy styl, sposób i kolorystykę oznaczeń stosowanych w odniesieniu do pojazdów uprzywilejowanych w Polsce.

Policja – oznakowanie radiowozów policyjnych

Podstawową barwą pasów odblaskowych na pojazdach policji w Polsce jest kolor niebieski. Pas wyróżniający, który umieszczony jest na bokach oraz z tyłu pojazdu musi mieć minimalną szerokość 320 mm, a w jego górnej i dolnej części umieszczone są prostokątne kontury w odpowiednich odstępach.

Maska pojazdu oklejona jest folią nieodblaskową koloru jak najbardziej zbliżonego do pasów bocznych.

Nieodłączną częścią oznakowania są napisy „POLICJA” na bokach, z tyłu i na masce pojazdu, również wykonane z materiału odblaskowego.

Aby zapewnić dobrą widoczność wszystkich elementów pojazdu, oznakowane materiałem odblaskowym są również wnęki drzwi pojazdu, które podczas czynności służbowych są często otwarte. Od niedawna możemy zaobserwować dodatkowy element radiowozów, którym jest żółto-zielony kolor fluorescencyjny umieszczony w górnej i dolnej części pojazdu podkreślający jego linię.

Znakowanie aut policyjnych w Europie

Pojazdy w innych krajach Europy są w większości znakowane bardzo podobnie, jak polskie. Dominuje w nich kolor niebieski i żółty. Różnice mogę polegać na umiejscowieniu elementów na karoserii oraz są widoczne we wzorach (romby, pasy). Niezależnie od państwa, każdy pojazd musi spełnić odpowiednie normy odblaskowości zgodne z obowiązującymi normami.

Pogotowie ratunkowe – oznakowanie karetek i ambulansów

Jedna z najważniejszych służb uprzywilejowanych, która często walczy o ratowanie ludzkiego życia w nagłych przypadkach. Niezwykle szybkie przejazdy karetek do poszkodowanych i do szpitala wymuszają na oznakowaniu zapewnienie szczególnej widoczności.

Polskie karetki Pogotowia Ratunkowego oznakowane są w podstawowych dwóch kolorach – czerwonym oraz niebieskim. Pas barwy czerwonej wykonany z materiału wysokiej klasy odblaskowości III generacji umieszczony jest w centralnej części boków oraz tyłu pojazdu. Bezpośrednio nad nim znajduje się pas barwy niebieskiej klasy odblaskowej I bądź wyższej. Górną część ambulansu okala pas barwy czerwonej klasy I lub wyższej. Nieodłączną częścią jest również odblaskowy krzyż Państwowego Ratownictwa Medycznego o średnicy minimum 45 cm oraz oznaczenie specjalizacji karetki:

  • P – podstawowa;
  • S- specjalistyczna;
  • T- transportowa;

Na tyle pojazdu umieszczony jest odblaskowy napis „AMBULANS”, a na masce jego lustrzane odbicie, aby było ono widoczne dla kierowców we wstecznym lusterku.

Oznakowanie karetek w Unii Europejskiej

Pojazdy w Krajach Europejskich różnią się od naszych karetek w znacznym stopniu. Charakterystycznym elementem oznakowania jest zastosowanie na tyle pojazdu skosów żółto/czerwonych pod kątem 45 stopni, wypełniających całą powierzchnię. Na bokach karoserii umieszczone są dwukolorowe prostokąty tworzące charakterystyczną szachownicę. Mogą to być elementy odblaskowe bądź fluorescencyjne.

Inspekcja Transportu Drogowego – oznakowanie pojazdów

Służba zajmująca się kontrolą pojazdów i transportu na drogach też musi być dobrze widoczna dla innych uczestników ruchu. Oznakowanie tych aut w Polsce składa się z pasa wyróżniającego odblaskowego koloru białego. Baza aut jest zielona, a drzwi boczne przednie, maska i tył pojazdu malowany bądź oklejany jest na kolor biały. Na bokach pojazdu widnieje duży napis z nazwą służby barwy białej umieszczony nad pasem wyróżniającym. Na masce i tyle pojazdu ma on kolor czarny. Na drzwiach bocznych widnieje logo służby w kształcie okręgu.

Straż pożarna – oklejanie wozów strażackich

Wozy strażackie są charakterystycznym autem specjalistycznym, który cechuje duży rozmiar i czerwony kolor lakieru. Wozy strażackie w Polsce oznakowane są z reguły jedynie pasem odblaskowym koloru białego z napisem „STRAŻ POŻARNA” umieszczonym na kabinie wozu pożarniczego. Niektóre elementy zawierają również folię konturową koloru żółtego. W nowych pojazdach pojawia się już coraz częściej oznakowana tylna część wozu, na której umieszcza się żółto-czerwone skosy na możliwie największej powierzchni.

W naszym portfolio znajdziesz wszystkie z wymienionych wyżej aut i wiele więcej pojazdów uprzywilejowanych – krajowych i zagranicznych. Doskonale znamy specyfikę, przepisy oraz technologie, dlatego jesteśmy w stanie sprostać wszystkim wymogom klientów, szukających widocznego, trwałego oznakowania pojazdów.

Sprawdź również: Oklejanie maszyn budowlanych

Kontakt
ul. Wierzbie 1a,
99-300 Kutno
Pełny kontakt
Oklejanie zagranicznych służb
Pozostałe usługi